Mikat yerini ihramsız geçmenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Mikât yerini ihramsız olarak geçen kimsenin hükmü nedir?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Mikat yerini ihramsız geçmenin hükmü

  ﴿ حكم تجاوز الميقات بدون إحرام ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1431

  ﴿ حكم تجاوز الميقات بدون إحرام ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1431

  Soru:

  Mikât yerini ihramsız olarak geçen kimsenin hükmü nedir?

  Cevap:

  Mikat yerini ihramsız olarak geçen kimse, şu iki durumdan yoksun değildir:

  Ya hac veya umre yapmak isteyen bir kimsedir. Bu takdirde yapmak istediği hac veya umrenin ihramına girmek için mikat yerine geri dönmesi gerekir.Eğer bunu yapmazsa, bu ibâdetin farzlarından birisini terk etmiş olur.Böyle bir kimsenin ilim ehline göre fidye olarak Mekke'de bir kurban (cezâ kurbanı) kesmesi ve onu oradaki fakirlere dağıtması gerekir.

  Ya da hac ve umre yapmak istemediği halde mikat yerini geçerse, bu kimsenin, Mekke'den uzak kalması ister uzun sürsün, ister kısa sürsün, kendisine bir şey gerekmez. Çünkü biz, eğer onu mikattan bu geçişinde ihrama girmeye mecbur edersek, hac veya umre ona birden fazla farz olmuş olurdu.

  Hâlbuki Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den rivâyet edildiğine göre hac, ömürde ancak bir defa farzdır. Birden fazlası nâfiledir.Mikat yerini ihramsız olarak geçmek konusunda ilim ehlinin görüşlerinden tercih edilen görüş budur.Yani bir kimse hac veya umre yapmak istemiyorsa, kendisine bir şey gerekmez ve mikat yerinden ihrama girmesi de gerekmez.

  & & & & & &

  Bilimsel kategoriler: