Mikat yerini ihramsız geçmenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Mikât yerini ihramsız olarak geçen kimsenin hükmü nedir?"

Görüşün Bizim İçin Önemli