Umre için ihrama giren sonra umre yapamayan kimsenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir:"Umre için ihrama giren ve Beytullah’a vardığı zaman umreyi edâ etmekten âciz kalan yaşlı bir adam ne yapmalıdır?".

Görüşün Bizim İçin Önemli