(Hayatta iken) namaz kılmayan vefât etmiş babanın yerine hac yapmak

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir:"Babam, uzun bir süre önce vefât etti. Babam,bildiğim kadarıyla namaz kılmıyordu.Ben,hac farîzasını edâ etmek üzere S. Arabistan’a üç defa geldim. Son gelişimde vefât eden babamın yerine hac yapmaya niyet ettim.Fakat ben, İslâm dîninde namaz kılmayan kimsenin hükmünün kâfir olduğunu işittim.Babamın durumunu düşününce çok üzüldüm. Benim sorum şudur: Bu haccı, babamın yerine yapmam câiz midir? (Yapacağım) bu hac, babamın namaz konusundaki ihmaline (günahına) keffâret olur mu?".

Görüşün Bizim İçin Önemli