Orucun fazîleti hakkında Selmân ’ın rivâyet ettiği zayıf hadis

Tanımlama

Bu fetvâ, İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi’nin Selman’ın -Allah ondan râzı olsun- rivâyet ettiği zayıf hadis hakkında sorulan soruya verdiği cevabı iiçermektedir.

Görüşün Bizim İçin Önemli