İhramlının saçını taramasının hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: İhramlının saçını taraması câiz midir?

Görüşün Bizim İçin Önemli