Yasin sûresini okuduktan sonra duâ etmek için toplanmanın hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz’ın cevapladığı sorunun metni şöyledir: \”Bazı kimseler biraraya gelip Yasin sûresini okuduktan sonra da içlerinden birisi duâ etmekte, diğerleri ise ellerini kaldırıp onun duâsına âmin demektedirler. Bu kıraat, bir veya birçak defa belirli bir sayı ile sınırlı olmaktadır. Buna göre Kur’an veya sünnette bu teyid eden bir şey gelmiş midir?\”.

Download

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli