Tesbih namazının hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Tesbih namazı nedir?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Tesbih namazının hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2014 - 1436

  ﴿ حكم صلاة التسبيح ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2014 - 1436

  Soru:

  Tesbih namazı nedir?

  Cevap:

  Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sahih bir yolla tesbih namazı diye bir namaz rivâyet edilmemiştir.

  İmam Ahmed -Allah ona rahmet etsin-:

  "Tesbih namazı ile ilgili hadis, sahih değildir" demiştir.

  Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin-:

  "Bu bir yalandır. İmam Ahmed ve onun öğrencisi olan imamlar bunun mekruh olduğuna hükmetmiştir. İmam Ahmed onu müstehap olarak görmemiştir.Ebû Hanife, Mâlik ve Şafii ise böyle bir hadisi hiç duymamışlardır", demiştir.

  Şeyhulislâm İbn Teymiyye'nin söyledikleri budur ve onun zikrettiği şeyler gerçektir. Şayet Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- gerçekten böyle bir namazı kılmış veya tavsiye etmiş olsaydı, çok büyük faydaları olduğu ve diğer namazlardan hatta diğer ibâdetlerden farklı olduğu için şüphe edilemeyecek şekilde bu ümmete nakledilirdi.

  Biz bu şekilde günde bir defa veya haftada bir defa veya ayda bir defa veya yılda bir defa veyahut da ömürde bir defa kılınması arasında serbest bırakılan başka bir ibâdet bilmiyoruz. İnsanlar, benzerlerinden çok farklı olan bir şeyi nakletmeye büyük özen gösterirler.Ondaki garip-likler sebebiyle insanlar arasında yaygınlaşır. Bu namazda böyle bir şey olmayınca, bunun meşru olmadığı anlaşılır. Bu sebeple imamlardan hiçbirisi böyle bir namazı müstehap olarak görmemiştir.

  & & & & & &

  Bilimsel kategoriler: