Kâmet ve hutbe sırasında ”Lâ ilâhe illallah” sözüne gelince şehâdet parmağıyla işâret etmenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz’ın cevapladığı sorunun metni şöyledir: \”Namaz için kâmet getirilirken müezzin: \”Lâ ilâhe illallah\” derken bazı namaz kılanların sağ el parmaklarını yumduklarını ve şehâdet parmaklarını kaldırdıklarını görüyorum. Aynı şekilde Cuma hutbesi sırasında veya ilim halkaları sırasında imam veya hatip: \”Lâ ilâhe illallah\” sözünü tekrar ettiğinde böyle yaptıklarını görüyorum.Bu davranış, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’den vârid olmuş mudur?\”.

Görüşün Bizim İçin Önemli