Şevval ayından 6 günlük oruç, bazı âlimlerin dedikleri gibi mekruh mudur?

Tanımlama

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi’nin cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Ramazan ayından sonra Şevval ayında tutulan 6 günlük oruç hakkında ne dersiniz? İmam Mâlik’in "Muvattâ" adlı eserinde, İmam Mâlik b. Enes’in, Ramazan bayramından sonraki 6 günlük oruç için: "İlim ve fıkıh ehlinden hiç kimseyi bu orucu tuttuğunu görmedim.Seleften de hiç kimse bana bu orucu bana bildirmedi.İlim ehli bu orucu mekruh görmektedir. Ayrıca bu orucun bid’at olduğundan ve bazı câhillerin Ramazan’ın devamından olduğuna inanarak onu Ramazan’dan saymalarından endişe etmektedirler" demiştir. Bu söz, Muvattâ’nın 1. cilt, 228. sayfasında bulunmaktadır."

Kaynaklar:

www.islamqa.info web sitesi

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli