Şevval ayından 6 günlük oruç, bazı âlimlerin dedikleri gibi mekruh mudur?

Tanımlama

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi’nin cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Ramazan ayından sonra Şevval ayında tutulan 6 günlük oruç hakkında ne dersiniz? İmam Mâlik’in "Muvattâ" adlı eserinde, İmam Mâlik b. Enes’in, Ramazan bayramından sonraki 6 günlük oruç için: "İlim ve fıkıh ehlinden hiç kimseyi bu orucu tuttuğunu görmedim.Seleften de hiç kimse bana bu orucu bana bildirmedi.İlim ehli bu orucu mekruh görmektedir. Ayrıca bu orucun bid’at olduğundan ve bazı câhillerin Ramazan’ın devamından olduğuna inanarak onu Ramazan’dan saymalarından endişe etmektedirler" demiştir. Bu söz, Muvattâ’nın 1. cilt, 228. sayfasında bulunmaktadır."

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

Şevval ayından 6 günlük oruç, bazı âlimlerin dedikleri gibi mekruh mudur?

] Türkçe – Turkish – تركي [

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi

Terceme : Muhammed Şahin

Tetkik : Ali Rıza Şahin

2012 - 1433

هل صيام ست من شوال مكروه كما يقول بعض العلماء؟

« باللغة التركية »

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ترجمة: محمد مسلم شاهين

مراجعة: علي رضا شاهين

2012 - 1433

Soru:

 Ramazan ayından sonra Şevval ayında tutulan 6 günlük oruç hakkında ne dersiniz?

 İmam Mâlik'in "Muvattâ" adlı eserinde, İmam Mâlik b. Enes'in, Ramazan bayramından sonraki 6 günlük oruç için:

"İlim ve fıkıh ehlinden hiç kimseyi bu orucu tuttuğunu görmedim.Seleften de hiç kimse bana bu orucu bana bildirmedi.İlim ehli bu orucu mekruh görmektedir. Ayrıca bu orucun bid'at olduğundan ve bazı câhillerin Ramazan'ın devamından olduğuna inanarak onu Ramazan'dan saymalarından endişe etmektedirler" demiştir. Bu söz, Muvattâ'nın 1. cilt, 228. sayfasında bulunmaktadır.

Cevap:

Hamd, yalnızca Allah'adır.

 Ebu Eyyub el-Ensârî'den -Allah ondan râzı olsun- sâbit olan hadiste Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

(( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ.)) [ رواه الترمذي ]

"Kim Ramazan orucunu tutar, sonra da ona Şevval'den altı gün daha eklerse, bütün seneyi oruç tutmuş gibi olur."[1]

Bu sahih hadis, Şevval ayından 6 gün oruç tutmanın sünnet olduğuna delâlet eder.

Nitekim İmam Şâfiî, İmam Ahmed ve bazı âlimler bu hadisle amel etmişlerdir.Bazı âlimlerin,câhil kimsenin bu orucun Ramazan orucunun devamı olduğuna veya bu orucun vâcip olduğuna inanmasından endişe etmesi veyahut da kendisinden önceki ilim ehlinden hiç kimsenin bu orucu tuttuğuna dâir bir haberin kendisine ulaşmamasından dolayı 6 günlük Şevval orucunu mekruh görmesi sebebiyle bu sahih hadise karşı gelinemez. Çünkü bütün bunlar, zandan ibârettir. Bu sebeple zanlarla hareket ederek sahih sünnete karşı gelmek olmaz.Dînde bir delili bilip öğrenen kimse, o delili bilmeyen kimseye bir huccet sayılır. (Yani âlimlerden birisinin o delili bilmemesi veya onu duy-mamış olması,onunla amel edilmemesi gerektiğine delil teşkil etmez.)

Başarı, Allah Teâlâ'dandır.[2]

& & & & & &

[1] Ahmed; 5/417. Müslim; 2/822. Ebu Davud; hadis no: 2433. Tirmizî; hadis no: 1164

[2] İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları; c: 10, s: 389

Kaynaklar:

www.islamqa.info web sitesi

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli