Bayramları münâsebetiyle kâfirleri tebrik etmenin (kutlamanın) hükmü

Tanımlama

Doğum gününü kutlama gibi, gayr-i müslimlerin bayramlarına katılmak câiz midir?

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Bayramları münâsebetiyle kâfirleri tebrik etmenin (kutlamanın) hükmü

  تحريم الاحتفال بأعياد الكفار

  [ تركي - Turkish - Türkçe ]

  İlmi Araştırmalar, Fetva, Davet ve İrşad Daimi Komitesi

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

  Terceme: IslamQa
  koordinasyon: Sitesi Islamhouse


  ترجمة: موقع الإسلام سؤال وجواب
  تنسيق: موقع IslamHouse.com

  2013 - 1434

  Bayramları münâsebetiyle kâfirleri tebrik etmenin (kutlamanın) hükmü

  Doğum gününü kutlama gibi, gayr-i müslimlerin bayramlarına katılmak câiz midir?

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  Müslümanın, kâfirlerin bayramlarına katılması, bununla sevinç ve mutluluk duyması, dînî veya dünyevî işlerini bırakması câiz değildir.Çünkü bu davranış; haram kılınmış olan Allah'ın düşmanlarına benzemeye çalışmak, onlarla birlikte bâtılda yardımlaşmak ve işbirliği yapmaktır.Oysa Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sâbit olduğuna göre o şöyle buyurmuştur:

  «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» [رواه أبو داود وأحمد]

  "Her kim, bir topluluğa (kavme) benzerse (onların giyindiği gibi giyinirse, gittiği yolda giderse ve onların işlediği fiilleri işlerse, günah ve sevap bakımından) o da onlardandır." (İmam Ahmed;hadis no: 2/50. Ebu Davud; hadis no: 4/314. İbn-i Teymiyye, "İktidâu's-Sıratı'l-Mustakîm"; c: 1, s: 279'da hadisinin senedinin ceyyid-iyi olduğunu söylemiştir. Suyutî de "el-Câmiu's-Sağîr"; hadis no: 5893'de hadisin hasen olduğunu belirtmiştir.)

  Allah Subhânehu ve Teâlâ da şöyle buyurmuştur:

  ((وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)) [سورة المائدة من الآية: ٢]

  "(Ey mü'minler! Kendi aranızda) iyilik ve takvâda birbirinizle yardımlaşın. (Allah'a isyan ve haddi aşmak gibi) günah ve düşmanlıkta birbirinizle yardımlaşmayın.Allah’a karşı gelmekten sakının! Çünkü Allah’ın cezâsı çok çetindir." (Mâide Sûresi: 2)

  Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye'nin -Allah ona rahmet etsin- 'İktidâu's-Sırâti'l-Mustakîm' adlı kitabına dönmenizi tavsiye ederiz. Çünkü bu kitap, bu konuda çok faydalıdır.

  Muvaffakiyet, yalnızca Allah Teâlâ'dandır.

  Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e, âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin.

  Kaynaklar:

  www.islamqa.info web sitesi

  Bilimsel kategoriler: