ORUÇLUNUN SÖVMESİNİN VE AZARLAMASININ HÜKMÜ

Tanımlama

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi’in cevapladığı sorunun metni şöyledir:"İnsan, Ramazan’da bir şeye öfkelendiği zaman, öfke sırasında birisini azarlar veya ona söverse, orucu bozulur mu, bozulmaz mı?"

Görüşün Bizim İçin Önemli