Oruç konusunda müneccimlere uymak câiz değildir

Görüşün Bizim İçin Önemli