Teşbih ve Tenzih Açısından İstivâ

Teşbih ve Tenzih Açısından İstivâ

Konuşmacı : Necmi Sarı

Tetkik: Muhammed Şahin

Tanımlama

Bu konferansta teşbih ve tenzih açısından Allah Teâlâ’nın istivâ sıfatı açıklanmaktadır.

Görüşün Bizim İçin Önemli