Bidat Ve Hizipçiliğin Nedenleri - 03

Bidat Ve Hizipçiliğin Nedenleri - 03

Tanımlama

Müslümanlar arasında bid’at ve hizipçiliğin yaygınlaşmasının sebepleri anlatılmaktadır.

Görüşün Bizim İçin Önemli