Bidat Ve Hizipçiliğin Nedenleri - 04

Bidat Ve Hizipçiliğin Nedenleri - 04

Tanımlama

Müslümanlar arasında bid’at ve hizipçiliğin yaygınlaşmasının sebepleri anlatılmaktadır.

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli