Bidat Ve Hizipçiliğin Nedenleri - 02

Bidat Ve Hizipçiliğin Nedenleri - 02

Tanımlama

Müslümanlar arasında bid’at ve hizipçiliğin yaygınlaşmasının sebepleri anlatılmaktadır.

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli