Bidat Ve Hizipçiliğin Nedenleri

Tanımlama

Müslümanlar arasında bid’at ve hizipçiliğin yaygınlaşmasının sebepleri anlatılmaktadır.

Görüşün Bizim İçin Önemli