Tản Mạn Ikhlos Và Riya

Giới thiệu chung

Bài giảng trình về tầm quan trọng của lòng Ikhlos (thành tâm) và Allah chỉ chấp nhận việc hành đạo khi có Ikhlos, và đối nghịch với đức tính này là Riya (phô trương, khoe khoa) hay còn gọi là tiểu Shirk.

Download

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi