Không Có Đấng Nào Khác Ngoài Allah

Giới thiệu chung

Có lời bảo: Chìa khóa mở cửa thiên đàng là câu tuyên thệ \”لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ\” – “không có Đầng thờ phượng khác Allah”. Phải khẳng định rằng đây quả là câu nói đúng thực, tuy nhiên, nó phải được hiểu trên phương diện thật đầy đủ bởi lẽ không phải ai nói câu tuyên thệ này trên môi đều cũng có thể mở được cánh cửa của thiên đàng ?

Download
Thông tin phản hồi