Chia Tay Ramadan

Giới thiệu chung

Chia Tay Ramadan: Đây là bài thuyết giảng cuối cùng của tháng Ramadan hồng phúc năm 1433 H – 2012, bài thuyết giảng nhắc cộng đồng Muslim liên tưởng về hồng phúc mà Allah đã ban cho họ và họ đã từng sống trong nó.

Download
Thông tin phản hồi