Một Chút Để Nhớ Về Thiên Đàng

Giới thiệu chung

Đây là bài thuyết giảng thứ sáu vào ngày 19/Rabe’ Al-Thaani/1434 H nhằm ngày 01/03/2013 do Abu Zaytune Usman Ibrahim soạn thảo và thuyết trình, trong bài thuyết giảng nói nhắc sơ lược về niềm sung sướng trong thiên đàng một nơi ở trường tồn mà Allah đã dành sẵn cho đám bầy tôi sùng đạo hết lòng kính sợ Ngài và họ là những người luôn phó thác cho Allah trong mọi vấn đề. Bài thuyết giảng được trích từ sách Al-Dhiya Al-Laame’ Min Al-Khutab Al-Jawaame’ của Sheikh Muhammad bin Saleeh Al-U’thaimeen - cầu xin Allah thương xót ông -.

Download
Thông tin phản hồi