Bổng Lộc

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Bổng Lộc: Bổng lộc là thứ đã được Allah ấn định trước khi con người trào đời và cách để đạt được số bổng lộc đó.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: