Ramadan Rộng Lượng

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Ramadan Rộng Lượng: đây là bài thuyết giải bằng ngôn ngữ Việt Nam nói về tháng Ramadan, tháng mà toàn thể người Muslim trên thế giới có cùng việc làm đó là nhịn ăn nhịn uống, nhịn dục vọng cùng tất cả mọi điều làm hư sự nhịn chay từ ánh rạng đông xuất hiện đến mặt trời lặn với sự định tâm tôn thờ Allah. Trong tháng này được Allah ban cho rất nhiều hồng ân, sự cứu rỗi thoát khỏi hỏa ngục, sự từ bi... dành cho cộng đồng Islam, trong tháng này đối với ai kính sợ Allah sẽ thu gom được vô số hồng ân và sự tha thứ. Trong tháng hồng ân này Nabi (cầu xin bình an và phúc lành ban cho Người) cùng các bằng hửu của Người đã để lại cho cộng động Islam rất nhiều thành tích lịch sử như trận Badr trận chiến lịch sử, trận khải hoàn về Makkah.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: