Kiên Nhẫn & Chịu Đựng

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Kiên Nhẫn & Chịu Đựng: Trong bài thuyết giảng phân tích về ý nghĩa của “kiên nhẫn”, thể loại kiên nhẫn, đây là một trong các ly do làm ân phước được nhân lên vô giới hạn cho một nô lệ vào ngày tận thế, kiên nhẫn được Allah yêu thích và là một trong các dấu hiệu của người có đức tin.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: