Hãy Tôn Thờ Allah Cho Đến Chết

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Hãy Tôn Thờ Allah Cho Đến Chết: Bài thuyết giảng nói về việc hành đạo không chỉ bắt buộc tín đồ Muslim thi hành trong tháng Ramadan mà còn bắt buộc họ phải thi hành suốt thời gian còn sống trên thế gian này cho đến khi linh hồn rời khỏi thể xác.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này