Gia Tăng Rizqi (Bổng Lộc)

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Gia Tăng Rizqi (Bổng Lộc): Rizqi tạm dịch là bổng lộc làm một vấn đề quan trọng cho loài người và động vật, nhờ Rizqi mà các loài mới tồn tại được, nhưng Rizqi lại là tiền định do Allah ấn định tùy ý cho mỗi người. Trong bài thuyết giảng phân tích ý nghĩa thật sự về Rizqi, nó có phải chỉ là tiền bạc? Đâu là nguyên nhân có được và gia tăng thêm Rizqi đó ?

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: