Nghĩa Vụ Của Cộng Đồng Tín Đồ Đối Với Các Vị Sahabah

Tác giả : Saaleh Al-Sanady

Thông dịch: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

người đăng tải: Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Tiến sĩ Saleh bin Abdul-Aziz bin Uthman Sanadi nói: “...Quả thật, các vị Sahabah của Muhammad e – cầu xin Allah I hài lòng về họ -, khi nhắc đến họ làm tâm hồn hân hoan, tự hào và hãnh diện, khi nhắc đến họ làm cho các buổi học giảng giải giáo lý cũng như các buổi tọa đàm trở nên hào hứng, hoa mỹ và lịch lãm hơn. Làm sao mà sự việc không thể như thế khi mà họ là những hàng ngũ kiên cường với tinh thần bất khuất trong đám bề tôi của Allah I! Làm sao mà sự việc không thể như thế khi mà họ là những con người phúc đức và tốt đẹp trong nhân loại! Làm sao mà sự việc không thể như thế khi mà họ là những tấm gương sáng ngời về đức độ và đạo hạnh!
Các vị Sahabah – những người Muhajir (dân Makkah dời cứ đến Madinah) và những người Ansar (dân Madinah) – trong số họ, có những vị tiên phong trong đức tin Iman, trong các việc làm đạo hạnh và thờ phượng Allah I, họ là những người sẽ được Allah I hài lòng về họ và họ sẽ toại nguyện với Ngài; trong số họ có những vị được Allah I hài lòng về họ vì họ đã thề nguyện trung thành với vị Nabi của Ngài e dưới tàng cây...”.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này