Tìm Hiểu, Lợi Ích, Ân Phước Nhịn Chay & Salah Taraweeh Tháng Ramadan

Giới thiệu chung

Đây là bài viết ngắn gọn nói về "Ân Phước Nhịn Chay" bao gồm những nội dung sau: định nghĩa nhịn chay theo nghĩa Arập và theo nghĩa giáo lý Islam, ân phước và đặc điểm của nhịn chay, ý nghĩa và lợi ích của nhịn chay. Cũng trong bài viết này bao gồm cả ân phước tháng Ramadan chi tiết như: nhịn chay, dâng lễ Salah Sunnah và đặc điểm về nó. Tất cả đều được dẫn chứng cụ thể.

Download
Thông tin phản hồi