Giáo Lý Thực Hành Trong Thờ Phượng - Phần Hỏi Đáp Về Nhịn Chay -

Giới thiệu chung

Giáo Lý Thực Hành Trong Thờ Phượng - Phần Hỏi Đáp Về Nhịn Chay -: Quyển sách tập hợp các câu hỏi được Sheikh, nhà thông thái Muhammad bin Soleh Al-U’thaimeen phúc đáp liên quan đến A’qidah, sự sạch sẽ, Salah, Zakat, nhịn chay và hành hương Hajj

Thông tin phản hồi