Numuk islaaminna maqaane elle tamixigem addun yaa kee akeeral kaa anfiqe sinnim cabaama

mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

Taban kee nammahaytoh cadiisiy Numuk islaaminna maqaane elle tamixigem addun yaa kee akeeral kaa anfiqe sinnim cabaama

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub
Mu tummabul nee yanfaqeh