Manqabin manqabin

mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

Taban kee lecey haytoh cadiisiy yillih farmoyti yo farrima iyye num elle farrime cadiisiy naqbi gidbim kinnim elle yuybulle cadiisi

Mu tummabul nee yanfaqeh