Saytunaan imaanak nussi

Ux weeloosiyya

Labatannaa kee sidoc haytoh cadiisi arbaqiin cadiisik meqe taamomik tut yaabah iyya

Mu tummabul nee yanfaqeh