Saytunaan imaanak nussi

Ux weeloosiyya

Labatannaa kee sidoc haytoh cadiisi arbaqiin cadiisik meqe taamomik tut yaabah iyya

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub