sadqhah kah tan qaynatitte

mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

Labatanna kee lecey haytoh cadiisiy sadhaytuk kulli massayya sadqhat kaak faxxamat yaba , kalah maggomuy sadqhah koh lowimtat yaba cadiis wohuk tuwarisnek : qilsim lenum cataanamaay , meqe qangara iyyanemaay,kee gitak umaane kalaanama.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub

qilmi ludditte: