Num numul umaane baaham caraamu kinniimih baxxaqu

mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

arbaqiin cadiisik 32haytoh cadiisi : ta cadiis neh warsah yanim isi tobokoytal umane bahtam kaa tazlumem kinni , zulmi caraamu kinni tama cadiis elle warsannal.

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh