umamara umaneggital kataanama kee iggima

mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

Kufri kee makoggita sinam baytaamak tiik teyni : naharsi mara umamara umaneggital ken kataanam, kee diinik iggima yalleenimi . shirkil yan marih katayyi shirkit sinam qida , kah kinnim diinil kataanaah diini kak beyaanam faxximtam yalla kee yallih farmoyta kinni .

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub