yinqiben numuh qafuuta abaanama

Ux weeloosiyya

muslimti muslimtay yinqibeh yanih qafuuta cinam maay dudda axcuk heen esseren essroh gacsa.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub