taama gibda yalli elle xabba-coysam faxe num aba doqa -60

taama gibda yalli elle xabba-coysam faxe num aba doqa -60

Ux weeloosiyya

yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak lactam hattoh darsi kinni tamah.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub

Raceenaani:

qilmi ludditte: