Yallih farmoyti sallallaahu qaleyhi wasallam isi agabunnah luk suge gerso/ muqaamalata

Ux weeloosiyya

Yallih farmoyti sallaahu qaleyhi wasallam isi buxah addal luk suge gexso, isih agabunnah luk suge muqaamalatat yaaba cadiisi.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub