Nhyehyɛmu

Kɔmwheni wo da

Kɔmwheni awoda: nyi kratafa Fa ka ho ɔha ma kasa ma no wiase na materials relating kɔ no wo ma no kɔmfo, asomudwoe were upon no

Number ma ndeɛma: 1

Kratafa : 1 - Firi : 1
Fiidbak/ Ye hiya wu jun kyiri