Nhyehyɛmu

No papayɛ ma no ties ma kinship honoring nede awofo

Adoye do's awofo fael na no ties ma kinship: no righteousness ma no awofo ma no no ma ɔdomankoma bosom, wɔ ... mu Islam som verses na hadith evidence do nyi matter na papayɛ, na akɔ nkan nwɔnwa mfatoho ma papaye akwanmusɛm ma awofo, na wɔ ... mu Islam were numera mfonyin ma righteousness na fɔɔm ma awofo ana death na beyond, do nyi kratafa kɔmpael ma akenkane dɛ rekasa about no tebea / su ma honoring do's awofo na kinship

Number ma ndeɛma: 2

Kratafa : 1 - Firi : 1
Fiidbak/ Ye hiya wu jun kyiri