Nhyehyɛmu

معلومات المواد باللغة العربية

Kasakyerɛmunyi ma no koran

fael afa no kasakyerɛmunyi ma no koran anaa ban ɛno wɔ ... mu ebio so sene 35 kasa wiase.

Number ma ndeɛma: 40

Kratafa : 2 - Firi : 1