Nhyehyɛmu

Pagya ma papayɛ na bra ma adia enye

hɛn som come kɔ maintaining anum colleges: som, psychology, adwene, sika, wo diso. Tsim re bi titiriw yɛbea bi ma no nyiano ma conservation. na no woo ma Islamic society imposes do ne kuo ba / ɔka ho osmosis na nnoboa kɔ maintain no Tsim ma nyi nkɔmbɔtwetwe, na every kramoni do no ano ma no ano ma nyi man, na ɔ naaso yɛ ne kɔ Ntwitwagye no kramoni nkɔmbɔtwetwe, na nhyehyɛe / sɛɛten dɛ has been mpontu wɔ ... mu mpontu Islamic tebea / su nyimfe kakuleta nhyehyɛe / sɛɛten - no pagya ma papayɛ honamdua na forbidding bɔne -. na no pagya ma papayɛ na bra ma adia enye re no greatest pole wɔ ... mu nyi som, no major task ma no prophets na bosowo na no papaye

Number ma ndeɛma: 2

Kratafa : 1 - Firi : 1
Fiidbak/ Ye hiya wu jun kyiri