Μωχάμμαντ, ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ

Περιγραφή

Το βιβλίο «Μωχάμμαντ, ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ» είναι από τα καλύτερα βιβλία που έχουν γραφτεί για την ζωή του Προφήτη Μωχάμμαντ. Το συνιστούμε σε όποιον επιθυμεί να γνωρίσει ποιος πραγματικά ήταν ο Προφήτης Μωχάμμαντ, διαβάζοντας εδώ μια συνοπτική βιογραφία του, η οποία περιλαμβάνει πολλές πτυχές της ζωής του.

Download
Στέιλτε email στον Υπεύθυνο της ιστοσελίδας

Κατηγορίες: