landal e djaabawol

tajre rabbere

1- gnaawore teddingol sonnaabhebhen.gnaawore djuulugol djuma laawi dhidhi e djaamiiwu gooto. gnaawoore loteri. gnaawoore foto. ko honde daganto sonnaadjo tortagol hooremakko
2- gnaawoore hoorirgol farilla e naafiilo anniyee gooto. kala gnamaadhe poodhande gnawludho on intere ko ribaa. hara djeeno no bonna dewgal? ko honbo handi e almagol?
3- gnaawoore yennaydho esiraabhe makko. gnaawoore djangugol alquraana ka sudjuud. gnaawoore bonnugol reedu. yarli no dagi ufinagol sonnaadjo?

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello
jiiki ma no himmi amen