Musilimoo la luŋo

Musilimoo la luŋo

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ mukawandoo le timimbedendiŋmusilimooñanta a la kuŋokelañaamiŋkabiriŋsomondaafowuraarooislaamoo la landiriñaa to.

Download

londi mankutoo lu:

m` be soolrig i la miiro la le