Tuudoo

Tuudoo

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ mu kawandoo le ti miŋ ka diyaa mu tuuboo la , ka fooroo ke adamadiŋo jawoo lu la Seyitaanoo lu niŋ niyo miŋ ka yaamariloo ke kuu jawoo la . aniŋ Ala la balafaa joŋo ye a la tuuboo mutoo la ala.

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu: