Ka koyindiroo ke lasili saboo la talaada 1- 6

Ka koyindiroo ke lasili saboo la talaada 1- 6

kawandilaa : Baba Ceesay

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ mukoyindiroo le tikitaaboo la i`kaafomiŋ ye lasilisaboomusilimeyaasumbaasaboolumigñantamoobee ye ka a log

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu: