Su Palitiala kanu Allah endu Gai a mauli na tumideng nu languna mapia

Su Palitiala kanu Allah endu Gai a mauli na tumideng nu languna mapia

Ang lektor :

The Publisher:

Maikling buod

Su nia a bitiala na makapantag sa paginugot kanu Allahu endu su Gay a muli atagin a entuba e tumideng nu languna na mapia

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna