മുഹമ്മദ് നബി(സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം)യെ അറിയുക

വിേശഷണം

പ്രവാചക തിരുമേനിയുടെ (സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം) ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളും, അവിടുത്തെ മഹിതമായ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളുമാണ്‌ ഈ കൃതിയിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം. നബിയെ അറിയാന്‍ കൊതിക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌ ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന രചന.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം